Domov
SLO

ENG

Študentski protesti leta 1971, slovenska vzporednica maju 68.
Foto:MNZS

Domov
Registracija
Program in govorci KontaktPoletna šola, ki se bo odvijala konec avgusta 2019, bo del slovesnosti ob 100-letnici ustanovitve Univerze v Ljubljani. Proslavljanje okrogle obletnice je dobra priložnost, da ljubljanska Univerza prikaže svoje dosežke in razgrne svoje sedanje dejavnosti. V tem okviru želi Filozofska fakulteta ponuditi mednarodno platformo trem prominentnim mednarodno uveljavljenim znanstvenikom in profesorjem, ki se bodo v okviru poletne šole polno posvetili predstavitvi svojega novega raziskovalnega dela. Program poletne šole, ki bo trajala pet dni, bo vsak dan nudil dve seansi, vsakič s predavanjem z veliko časa za diskusijo. Vsak od treh predavateljev bo pripravil po tri obsežna predavanja, program pa bo sklenila skupna seansa, tako da bo skupno deset seans. Število udeležencev je omejeno na 120.

Naslov »Spodleteti bolje« je vzet iz slovitega citata Samuela Becketta: »Try again. Fail again. Fail better.« (Worstward Ho) »Poskusi znova. Zamoči znova. Zamoči bolje.« (prev. Andrej Skubic) Naslov jemlje za izhodišče občutje spodletelosti in neuspeha kritične misli in politike emancipacije spričo vzpona novega populizma, vznika poprej nezamisljivih figur voditeljev, naraščajočih družbenih in ekonomskih protislovij, apokaliptičnih perspektiv globalnih in ekoloških katastrof itd. Neuspeh je izhodišče, ki terja nov angažma mišljenja.
Trije predavatelji že dolgo tvorijo skupino, ki je postala mednarodno znana kot 'ljubljanska šola'. Program se bo po eni strani ponovno vrnil k nekaterim osnovnim izhodiščem, ki tvorijo predpostavke te skupine, po drugi strani pa bo skušal ta izhodišča privesti do aktualnosti sedanjih zagat.
  • Glede na to, da je bila psihoanaliza, delo Freuda in Lacana, vseskozi osnova te šole mišljenja, se kot sedanja naloga postavlja premislek krize psihoanalize v okviru zatona kritične misli. Kakšno prihodnost ima psihoanaliza?
  • Dediščina nemškega idealizma, zlasti Hegla, je tvorila drugi veliki intelektualni vir te skupine. Ta dediščina terja stalno preizpraševanje, saj je vztrajanje na tej dediščini v opreki tako s postmodernimi načini mišljenja kot tudi s kognitivizmom in analitično filozofijo.
  • Dediščina Marxa in marksizma terja vnovični premislek kritike politične ekonomije, glede na to, da je bila ta v levi politiki pogosto postavljena v drugi plan v razmerju do kulturne problematike in identitetne politike.
  • Ali psihoanaliza implicira določeno 'seksualno politiko'? Ta zahteva novo artikulacijo in premislek v časih gibanja 'me-too' in širokih diskusij in spopadov okoli LGBT+.
  • Psihoanaliza je bila vpisana v okvir vzpona in zatona modernizma. Kakšno je njeno razmerje do modernistične umetnosti in njenih političnih implikacij? Ali je vztrajanje na nekaterih ključnih modernističnih izhodiščih postalo konservativno?
  • Najbolj žgoča sedanja naloga je premislek sedanjega vzpona populizma, 'alt-right' in novega tipa politične avtoritete. Vse to je treba premisliti na ozadju in v kontekstu neuspeha emancipacijske politike.
Ta široka vprašanja in teme bodo nudila splošni okvir Poletne šole, kjer bodo vsi trije predavatelji predstavili svoje sedanje novo delo in bodo skušali ponuditi nekaj predlogov, kako 'spodleteti bolje'.